اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی

در این مقاله سعی شده است که اصطلاحات رایج در حمل و نقل دریایی به صورت تخصصی و مختصر گفته شود. پس با مقاله “اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی” همراه ما باشید.

خطوط کشتیرانی منظم

یکی از اصطلاحات حمل و نقل دریایی خطوط کشتیرانی LINER است و به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که دارای کشتی و برنامه‌ی منظم حمل هستند و میان بنادر معینی، تردد دارند. کشتی های این شرکت ها در خطوط منظم و در یک مسیر معین و با برنامه‌ی زمانی از پیش تعیین‌شده، کالا یا مسافر را حمل می‌کنند.
مهم‌ترین بخش سازمانی در این شرکت‌ها «اداره‌ی خط» است که در واقع مسئولیت عملیات و سودآوری خط و همین‌طور برنامه‌ی تردد کشتی‌ها ، اداره‌ی نماینده‌گی‌ها یا شعب خارج از کشور و وظایفی مشابه را برعهده دارد.

ویژگی‌های خطوط کشتیرانی منظم (Liner)

  • بنادر مبدا بین سفر و مقصد از قبل مشخص شده است.
  • برنامه‌ی سفر زمان ورود و خروج به یا از بنادر پیشاپیش پیش‌بینی و به عموم اطلاع داده می‌شود.
  • در خطوط منظم تمام فضای بارگیری به یک صاحب کالا اختصاص نمی‌یابد، بلکه کالاهای متفاوت متعلق به صاحبان مختلف فضای انبارهای کشتی را پر می‌کند.
  • در یک مسیر اغلب چند کشتی از یک شرکت فعال هستند و یکی پس از دیگری با فواصل زمانی مشخص، بنادر موردنظر را تحت پوشش قرار می‌دهند.

اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی

اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی (در خطوط کشتیرانی منظم)

حمل‌کننده(Carrier)

یکی دیگر اصطلاحات حمل و نقل دریایی ، Carrier است و به‌کسی گفته می‌شود که در قبال دریافت کرایه‌ی حمل، کالا یا مسافر را از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حمل کند. Carrier به دو دسته تقسیم می شود.

  • حمل‌کننده‌ی عمومی Common carrier
  • حمل‌کننده‌ی خصوصی Private carrier

حمل‌کننده‌ی عمومی(Common carrier)

در مسیرهای تحت پوشش خود، آگهی می‌دهد و کالای هر مشتری را که حاضر به خرید خدمات او باشد، حمل می‌کند. حمل‌کننده‌ی عمومی مسئولیت کالا را از زمان تحویل‌گیری تا تحویل‌دهی به‌عهده می‌گیرد. حمل ‌کنندگان بدون کشتی (NVOC) حمل‌کننده‌ی عمومی هستند.

حمل‌کنند‌گان بدون کشتی(NVOCC)

حمل‌‌کنند‌گان بدون کشتی، به آن دسته از حمل‌کنندگانی گفته می‌شود که بدون اینکه مالک کشتی باشند خدمات کشتیرانی را ارائه می‌دهند. درواقع این حمل­‌کنندگان به عنوان فرستندۀ کالا قسمتی از فضای کشتی را از یک کشتیرانی می‌خرند و سپس به عنوان حمل کننده در اختیار سایر خدمات گیرندگان قرار داده و آن را اجاره می‌دهند. در ازای حمل صورت گرفته هزینۀ حمل از مشتری (تجار و بازرگانان) دریافت می‌کنند. حمل‌کنند‌گان بدون کشتی، بارنامه‌ی مجزایی ازطرف شرکت خود برای مشتری (shipper) صادر می‌کنند. (NVOC) از دید مشتری حمل‌کننده (Carrier) و از دید صاحب کشتی فرستنده‌ی کالا (shipper) می‌باشد.

حمل‌کننده‌ی خصوصی Private carrier

در اصلاحات حمل دریایی به حمل‌کننده‌ای گفته می شود که با مشتری خود وارد قرارداد خاصی می‌شود. حمل کننده خصوصی ممکن است در این قرارداد خود را از پاره‌ای از مسئولیت‌ها مبرا سازد. به‌عنوان مثال مالکی که کشتی خود را به شخصی اجاره‌ سفری می‌دهد و در قرارداد خود را از برخی مسئولیت‌ها مبرا ‌می‌کند، حمل‌کننده‌ی خصوصی می‌باشد.

فرستنده‌ی کالا(Shipper)

به شخصی گفته می‌شود که، کالا را برای خود، یا از جانب شخص دیگری، به‌منظور حمل دریایی، ارسال می‌کند. پس از مطالعه اجمالی درخصوص انواع حمل و کانتینرهای کاربردی بهتر است آشنایی مختصری با مسیرهای حمل دریایی که کشتی­ها از طریق دریا یا اقیانوس آن‌ها را می ­پیمایند، داشته باشیم.

گیرنده‌ی کالا Consignee

شخصی است که کالا برای او ارسال می‌شود. گیرنده‌ی کالا می‌تواند خریدار، کارگزار یا نماینده‌ خریدار باشد.

دریافت‌کننده Receiver

کسی است که در بندر تخلیه کالا را از حمل‌کننده‌ی دریایی، تحویل می‌گیرد. برخی از صاحبان کالا این کار را خود به‌ عهده می‌گیرند و برخی دیگر یک بارفرابر را به این کار می‌گمارند.

اصطلاحات مورداستفاده در حمل و نقل کانتینری

۱ـ FCL چیست؟

(FULL CONTAINER LOAD) یک کانتینر پر این اصطلاح را نباید خیلی ساده تلقی کرد. اغلب منظور از FCL، وقتی است که فرستنده‌ی کالا به اندازه‌ی یک کانتینر کامل کالای قابل حمل دارد. دراین حالت یک کانتینر(بارگنج) از خط کشتیرانی گرفته آن ‌را با کالای خود پرکرده و برای حمل در اختیار شرکت کشتیرانی می‌گذارد.
حتی در مواقعی که کانتینر پر نشده باشد، منوط به این که فقط حاوی بار یک فرستنده باشد «کانتینر پر» یا FCL تلقی می‌شود. از لحاظ حمل‌کننده هرگاه کانتینر توسط فرستنده‌ی کالا بارگیری و بارچینی شده باشد و نه توسط حمل‌کننده یا پیمان‌کاران او FCL نامیده می‌شود. دراین حالت از نظر او تفاوتی نمی‌کند که نصف یا ربع چنین کانتینری پر شده باشد یا تمام آن.

۲ـ حمل به روش LCL  چیست؟

کلمه LCL به معنای Less Container Load است. همانطور که از این عبارت مشخص است این روش حمل در مواقعی استفاده می‌شود که محموله مدنظر مشتری، کمتر از یک کانتینر باشد. در فضای خالی باقیمانده در کانتینر توسط بار سایر مشتریان تکمیل خواهد شد، بنابراین باتوجه به اینکه یک کانتینر از بار مشتریان و افراد صاحب بار متفاوتی تشکیل شده شامل چند پروانه گمرکی خواهد بود. بنابراین با توجه به حجم کانتینرها که ۲۰ فوت و ۴۰ فوت هستند، درصورتیکه حجم بار یک مشتری از ۲۰ فوت کمتر باشد، بار وی در کنار بار سایر صاحبان کالا به صورت مشترک(گروپاژ) حمل خواهد شد.

۳ـ CY چیست؟

CONTAINER YARD محوطه کانتینری منظور فضا یا محوطه‌ای در داخل پایانه یا بندر، برای استقرار کانتینرها است تا حسب مورد به کشتی بارگیری شوند و یا روانه‌ی مقصدهای داخلی گردند. درچنین محل یا محوطه‌ای است که حمل‌کننده یا نماینده‌ی او کانتینر را از صادرکننده تحویل می‌گیر  یا برعکس، بعد از تخلیه‌ی از کشتی آن‌را به وارد‌کننده تحویل می‌دهند. این عبارت در اعتبارات اسنادی نیز کاربرد دارد و به این معنا است که مسئولیت حمل یا تحویل و تحول کانتینر در این محل، پایان می‌پذیرد. به‌عنوان مثال در کانتینر سنگاپور یا کانتینرسرای بندر CY PORT…

۴ـ  CFS چیست؟

CONTAINER FREIGHT STATION  انبار یا ایستگاه کانتینرها، این مکان درواقع، ناظر بر انباری است که در آن‌جا، محموله‌های متفرقه‌ی LCL ، به حمل‌کننده تحویل شده، تا برای صادرات، درداخل کانتینر جا گرفته، یا جهت تحویل به واردکننده، از کانتینر تخلیه می‌شود. در بارنامه‌ی مربوط به محموله‌های کم‌تر از یک کانتینر، یا LCL، عبارت CFS درج می‌گردد و حاکی از آن است که کالا در چنین محل یا انباری، جهت بارچینی در کانتینر، از فرستنده تحویل گرفته شده یا پس از بازکردن کانتینر و تفکیک محموله‌های آن، به گیرنده تحویل می‌گردد.

۵ـ FCL / LCL چیست؟

برای مواقعی که فرستنده، محموله‌هایی را برای تحویل به چند گیرنده در یک کشور مقصد در یک کانتینر بارگیری نموده و در مقصد آن‌ها را تفکیک و به گیرنده‌های مختلف تحویل می‌دهد. یعنی یک کانتینر پر درمقصد به چند محموله‌ی کم‌تر از یک کانتینر، تبدیل می‌شود.

۶ـ LCL / FCL چیست؟

وقتی است که محموله‌های چند فرستنده در ایستگاه بارگیری و بارچینی، جمع‌آوری شده و پس از بارگیری در یک کانتینر، برای یک نفر گیرنده‌ واحد ارسال می‌گردد.

۷ـ FCL / FCL چیست؟

کل محموله‌ی یک کانتینر است، که از جانب یک فرستنده برای یک گیرنده ارسال می‌گردد و می‌تواند به‌صورت DOOR TO DOOR حمل شود.

اصطلاحات تخصصی رایج در حمل و نقل دریایی

۸ـ BREAK BULK چیست؟

کالای بسته شماره به‌صورت پاندل یا نگله‌های متفاوت

۹ـCAF چیست؟

CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR ضریب تعدیل نرخ ارز است که به‌صورت درصدی برای تبدیل اسعار مختلف به دلار به‌کار می‌رود و به کرایه‌ی حمل اضافه می‌شود.

۱۰ـ FIO چیست؟

FREE IN AND OUT به این معنا است که مشتری، بازرگان یا فرستنده‌ی محموله می‌بایست علاوه بر کرایه‌ی حمل، هزینه‌های بارگیری در مبدا و تخلیه در مقصد، را نیز به‌عهده بگیرد. در قراردادهای اجاره‌ی دربست CHARTER PARTY که مالک کشتی با شرایط و عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر آشنایی ندارد یا مایل نیست خود این عملیات را تقبل نماید و یا در مواقع دوبه‌کاری که مالک دوبه نمی‌خواهد درگیر مسایل تهیه‌ی جرثقیل برای بارگیری یا تخلیه‌ی کالا گردد، از این عبارت FIO استفاده می‌شود.

درباره شرکت جهاز بندان لیان

کنسرسیوم بزرگ جهاز بندان لیان ، متشکل از چندین شرکت جامع خدمات بازرگانی کالا

انبارداری ، ترخیص کالا ، حمل و نقل دریایی ، تخلیه و بارگیری ، بارشماری و ترانزیت زمینی و هوایی می باشد .

این مجموعه فعالیت خود را از بدو تأسیس به عنوان یک شرکت حمل و نقل دریایی بین المللی در بوشهر آغاز کرد

و توانست با ایجاد یک مجموعه جامع لجستیک در خدمات حمل و نقل دریایی دامنه فعالیت خود را گسترش دهد.

شرکت جهاز بندان لیان با بکارگیری از تجربه و تخصص افراد مستعد و توانمند خود توانسته است

کلیه خدمات حمل و نقل دریائی، ترانزیت، NVOCC، انبارداری،بسته بندی، بازرسی، ترخیص کالا از گمرک، بیمه و…

را از ایران به اقصی نقاط و بنادر حوزه خلیج فارس و بالعکس برای مشتریان خود فراهم نماید.

شماره تماس شرکت جهاز بندان لیان

۰۹۱۷۱۱۰۵۶۶۴

۰۹۱۷۷۷۸۵۹۵۶

۰۹۱۱۳۱۸۸۶۹۱

۰۹۹۱۷۵۷۶۷۵۱

آدرس شرکت جهاز بندان لیان

دفتر مرکزی بندرعباس ؛ گلشهر ، خیابان رسالت

شعبه بوشهر ، خیابان طالقانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *